Thế giới Phương tiện - Lựa chọn của bạn
 Thứ tư, 19/06/2024
Đăng bài mới
Tin mới

Bảo dưỡng - Chi phí

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Haval

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Haval

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Haval tại Việt Nam được bảo hành về các khiếm khuyết do vật liệu hay sản xuất trong điều ...
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Lexus

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Lexus

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Lexus Việt Nam bảo dưỡng miễn phí trong 3 năm hoặc 60.000 km (miễn phí công lao động ...
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Subaru

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Subaru

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Mitsubishi

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Mitsubishi

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Mitsubishi Việt Nam khuyến nghị nên bảo dưỡng xe định kỳ mỗi 5.000km hoặc 3 tháng sử ...
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Yaris Cross

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Yaris Cross

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Yaris Cross được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Yaris

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Yaris

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Yaris được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Wigo

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Wigo

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Wigo được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Vios

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Vios

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Vios được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Rush

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Rush

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Rush được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Raize

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Raize

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Raize được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Land Cruiser

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Land Cruiser

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Land Cruiser được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Land Cruiser Prado

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Land Cruiser Prado

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Land Cruiser Prado được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Innova

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Innova

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Innova được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Innova Cross

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Innova Cross

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Innova Cross được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Hilux

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Hilux

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Hilux được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Fortuner

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Fortuner

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Fortuner được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Corolla Cross

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Corolla Cross

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Corolla Cross được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Corolla Altis

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Corolla Altis

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Corolla Altis được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Camry

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Camry

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Camry được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Avanza và Toyota Veloz Cross

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Toyota Avanza và Toyota Veloz Cross

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Toyota Avanza và Toyota Veloz Cross được bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Peugeot

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Peugeot

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Peugeot Việt Nam khuyến nghị nên bảo dưỡng xe định kỳ mỗi 5.000km hoặc 3 tháng sử dụng tùy ...
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của KIA

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của KIA

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. KIA Việt Nam khuyến nghị nên bảo dưỡng xe định kỳ mỗi 5.000km hoặc 3 tháng sử dụng tùy ...
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Mazda

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Mazda

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Mazda Việt Nam khuyến nghị nên bảo dưỡng xe định kỳ mỗi 5.000km hoặc 3 tháng sử dụng tùy theo ...
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda HR-V 2022

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda HR-V 2022

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Honda HR-V được bảo hành 3 năm hoặc 60.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.