Thế giới Phương tiện - Lựa chọn của bạn
 Thứ tư, 19/06/2024
Đăng bài mới
Tin mới

Mức phạt giao thông

Mức phạt xe máy đi vào đường cao tốc
02/06/2024 | Xe máy

Mức phạt xe máy đi vào đường cao tốc

0 (0 đánh giá)
Theo Điểm b, Khoản 6, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vì điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc là từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.  Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung ...
Mức phạt xe máy không nhường đường cho xe ưu tiên
22/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy không nhường đường cho xe ưu tiên

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối người điều khiển xe không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và bị tước quyền sử dụng Giấy ...
Mức phạt xe máy không sử dụng đèn chiếu sáng gần trong hầm đường bộ
22/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy không sử dụng đèn chiếu sáng gần trong hầm đường bộ

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 400.000 đồng - 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần quy định tại Điểm m Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và nếu gây tai nạn giao thông thì sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép ...
Mức phạt xe máy chở hàng quá mức cho phép
22/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy chở hàng quá mức cho phép

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong Giấy đăng ký xe đối với loại xe có quy định về trọng tải thiết kế quy định tại Điểm l Khoản 5 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngoài ra còn bị tước quyền ...
Mức phạt xe máy không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ
22/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 6.000.000 đồng - 8.000.000 đồng đối với người điều khiển không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người thi hành công vụ quy định tại Điểm g, i Khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và tạm giữ phương tiện và tước quyền ...
Mức phạt xe máy điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường
22/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường

0 (0 đánh giá)
- Mức phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng khi điều khiển xe máy lạng lách hoặc đánh võng ngoài đô thị quy định tại Điểm b Khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. - Mức phạt từ 10.000.000-14.000.000 nếu gây tai nạn (Khoản 9 điều 6). Tạm giữ phương tiện, giấy tờ xe. ...
Mức phạt xe máy điều khiển xe máy bốc đầu, chạy bằng một bánh
22/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy điều khiển xe máy bốc đầu, chạy bằng một bánh

0 (0 đánh giá)
- Mức phạt 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh quy định tại Điểm c Khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.   - Mức phạt từ 10.000.000 đồng -14.000.000 đồng nếu gây tai nạn ...
Mức phạt xe máy tham gia giao thông có nồng độ cồn
22/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy tham gia giao thông có nồng độ cồn

0 (0 đánh giá)
- Mức phạt từ 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng đối với người điều khiển có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở (Điểm c Khoản 6 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP) bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái ...
Mức phạt xe máy đi ngược chiều
22/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy đi ngược chiều

0 (0 đánh giá)
Mức phạt  từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và các trường hợp xe ưu ...
Mức phạt xe máy vượt bên phải trong các trường hợp không được phép
22/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy vượt bên phải trong các trường hợp không được phép

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vượt bên phải trong các trường hợp không được phép quy định tại Điểm h Khoản 4 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP  
Mức phạt xe máy điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông
22/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP
Mức phạt xe máy chở theo 2 người trên xe
22/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy chở theo 2 người trên xe

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 300.000 đồng - 400.000 đồng nều người điều khiển xe máy mà chở theo 2 người trên xe; trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điểm l Khoản 2 Điều ...
Mức phạt xe máy chở theo từ 03 người trở lên trên xe
22/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy chở theo từ 03 người trở lên trên xe

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe chở theo từ 03 người trở lên trên xe quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và  bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2-4 tháng nếu gây tai nạn.
Mức phạt xe máy khi người đang điều khiển xe sử dụng điện thoại di động
21/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy khi người đang điều khiển xe sử dụng điện thoại di động

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi người đang điều khiển xe sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính quy định tại Điểm h Khoản 4 Điều 6 và bị tước tước giấy phép lái xe 2-4 tháng nếu gây tai ...
Mức phạt xe máy người ngồi phía sau vòng tay qua người phía trước để điều khiển xe
21/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy người ngồi phía sau vòng tay qua người phía trước để điều khiển xe

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng khi người ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em ngồi phía trước quy định tại Điểm m Khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và bị tước giấy phép lái xe 2-4 ...
Mức phạt xe máy điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu
21/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép quy định tại Điểm q Khoản 1 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và bị tước giấy phép lái ...
Mức phạt xe máy không đội mũ bảo hiểm
21/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy không đội mũ bảo hiểm

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng dành cho người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông ...
Mức phạt xe máy đi chậm mà  không đi bên phải phần đường xe chạy
21/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy đi chậm mà không đi bên phải phần đường xe chạy

0 (0 đánh giá)
Mức phạt 300.000 đồng - 400.000 đồng đối với trường hợp điều khiển phương tiện chạy ở tốc độ thấp mà không đi về phía bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông theo Điểm d Khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP
Mức phạt xe máy sử dụng còi hụ, đèn nháy không đúng quy định
21/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy sử dụng còi hụ, đèn nháy không đúng quy định

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 100.000 đồng - 200.000 đồng cho xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp ...
Mức phạt xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình
21/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ  400.000 đồng đến 600.000 đồng dành cho người điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để ...
Mức phạt xe máy điều khiển xe đi vào đường cao tốc
21/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy điều khiển xe đi vào đường cao tốc

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng dành cho người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và bị tước quyền sử dụng Giấy phép ...
Mức phạt xe máy chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ
21/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ

0 (0 đánh giá)
Mức phạt 400.000 - 600.000 đồng cho người điều khiển xe chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức) quy định tại Điểm a ...
 Mức phạt xe máy điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định
20/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định

0 (0 đánh giá)
Mức phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng cho người điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định tại Điểm d Khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Nếu tái ...
Mức phạt xe máy điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định
20/12/2023 | Xe máy

Mức phạt xe máy điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định

0 (0 đánh giá)
- Mức phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng khi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. - Mức phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi điều khiển xe chạy quá tốc ...