Thế giới Phương tiện - Lựa chọn của bạn
 Thứ tư, 19/06/2024
Đăng bài mới
Tin mới

Bảo hiểm nào tốt?

Mức phí bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với ô tô
10/09/2023 | TƯ VẤN

Mức phí bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với ô tô

Bảo hiểm TNDS bắt buộc hay Bảo hiểm ô tô bắt buộc là loại bảo hiểm bao gồm trách nhiệm dân sự liên quan đến việc bồi thường thiệt hại về thương tích hoặc bệnh tật cho bên thứ ba hoặc thiệt hại về tài sản của bên thứ ba, do ...
Mức phí bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với xe máy
10/09/2023 | TƯ VẤN

Mức phí bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với xe máy

Bảo hiểm TNDS bắt buộc hay Bảo hiểm ô tô bắt buộc là loại bảo hiểm bao gồm trách nhiệm dân sự liên quan đến việc bồi thường thiệt hại về thương tích hoặc bệnh tật cho bên thứ ba hoặc thiệt hại về tài sản của bên thứ ba, do ...
Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm Bảo Việt
11/09/2023 | TƯ VẤN

Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm Bảo Việt

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt – Baoviet Insurance) là công ty thành viên được Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt đầu tư vốn 100 %. Các dịch vụ bảo hiểm ôtô chính của Bảo Việt: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; Bảo hiểm ...
Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm Bảo Minh
13/09/2023 | TƯ VẤN

Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm Bảo Minh

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh được thành lập vào ngày 28/11/1994. Mạng lưới hoạt động của Bảo Minh có trên toàn quốc, bao gồm 62 công ty thành viên, 550 phòng giao dịch, 3.699 đại lý.
Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm PVI
13/09/2023 | TƯ VẤN

Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm PVI

Công ty Bảo hiểm PVI là một công ty bảo hiểm của Việt Nam thành lập năm 1996 và hiện nay tập đoàn Dầu khí Nhà nước nắm cổ phần chi phối tại PVI. 
Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm PJICO
13/09/2023 | TƯ VẤN

Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm PJICO

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (trước đây là Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO) thành lập ngày 15.06.1995, gồm 7 cổ đông sáng lập. Hiện tại, PJICO do Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chi phối hoạt động
Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm PTI
13/09/2023 | TƯ VẤN

Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm PTI

Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. PTI có 03 cổ đông chính là Công ty Bảo hiểm DB – Hàn Quốc, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng Công ty Chứng khoán VNDIRECT.  
Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm MIC
13/09/2023 | TƯ VẤN

Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm MIC

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (Trước đây là Công ty CP Bảo hiểm Quân Đội) được thành lập vào năm 2007, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng Việt Nam là doanh nghiệp quốc phòng có chức năng cung cấp các sản ...
Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm BIC
13/09/2023 | TƯ VẤN

Những điều cần biết và tài liệu tham khảo về bảo hiểm ô tô của công ty bảo hiểm BIC

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) ra đời năm 1999 khi BIDV mua lại phần vốn góp của Tập đoàn Bảo hiểm Quốc tế QBE (Australia) trong Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc (là doanh nghiệp có vốn đầu tư ...