Thế giới Phương tiện - Lựa chọn của bạn
 Thứ tư, 17/04/2024
Đăng bài mới
Tin mới

Lịch bảo dưỡng xe ô tô VinFast

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast VF e34
25/09/2023 | TƯ VẤN

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast VF e34

- Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. VF e34 được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 Km tùy điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast VF 5
25/09/2023 | TƯ VẤN

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast VF 5

- Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. VinFast VF 5 được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 Km  tùy điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast VF 8
25/09/2023 | TƯ VẤN

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast VF 8

- Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. VinFast VF 8 được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 Km tùy điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast VF 9
25/09/2023 | TƯ VẤN

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast VF 9

- Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. VinFast VF 9 được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 Km tùy điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast Fadil
26/09/2023 | TƯ VẤN

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast Fadil

- Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. VinFast Fadil được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 Km tùy điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast Lux A
26/09/2023 | TƯ VẤN

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast Lux A

- Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. VinFast Lux A được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 Km tùy điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast Lux SA
26/09/2023 | TƯ VẤN

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast Lux SA

- Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. VinFast Lux SA được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 Km tùy điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast President
26/09/2023 | TƯ VẤN

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của VinFast President

- Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. VinFast President được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 Km tùy điều kiện nào đến trước.