Thế giới Phương tiện - Lựa chọn của bạn
 Thứ hai, 26/02/2024
Đăng bài mới
Tin mới

Bảo dưỡng định kỳ - Làm gì và Bao tiền?

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda HR-V 2022

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda HR-V 2022

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Honda HR-V được bảo hành 3 năm hoặc 60.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda CR-V 2023

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda CR-V 2023

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Honda CR-V được bảo hành 3 năm hoặc 60.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda CR-V e:HEV RS 2023

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda CR-V e:HEV RS 2023

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Honda CR-V e:HEV RS được bảo hành 3 năm hoặc 60.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda CR-V AWD 2023

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda CR-V AWD 2023

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Honda CR-V AWD được bảo hành 3 năm hoặc 60.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda Civic Type R 2022

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda Civic Type R 2022

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Honda Civic Type R được bảo hành 3 năm hoặc 60.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda BR-V 2023

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda BR-V 2023

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Honda BR-V được bảo hành 3 năm hoặc 60.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda Accord 2018

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda Accord 2018

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Honda Accord được bảo hành 3 năm hoặc 60.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda City 2021

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda City 2021

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Honda City được bảo hành 3 năm hoặc 60.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda Civic 2022

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Honda Civic 2022

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Honda Civic được bảo hành 3 năm hoặc 60.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của xe dùng động cơ đốt trong của Mercedes-Benz

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của xe dùng động cơ đốt trong của Mercedes-Benz

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Các dòng xe dùng động cơ đốt trong  của Mercedes-Benz tại Việt Nam bao gồm các mẫu ...
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của xe điện Mercedes-Benz EQ

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của xe điện Mercedes-Benz EQ

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Các dòng xe điện của Mercedes-Benz tại Việt Nam bao gồm EQS/EQS SUV, EQE/EQE SUV và EQB ...
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Nissan Navara VL và Pro4X (Euro5)

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Nissan Navara VL và Pro4X (Euro5)

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Nissan Navara VL và Pro4X (Euro5) được bảo hành 5 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Nissan Navara VL và Pro4X (Euro4)

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Nissan Navara VL và Pro4X (Euro4)

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Nissan Navara VL và Pro4X (Euro 4) được bảo hành 5 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Nissan Navara EL

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Nissan Navara EL

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Nissan Navara EL được bảo hành 5 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Nissan Kicks

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Nissan Kicks

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Nissan Kicks được bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước, trong khi đó ...
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Nissan Almera CVT

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Nissan Almera CVT

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Nissan Almera CVT được bảo hành 5 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Nissan Almera MT

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Nissan Almera MT

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Nissan Almera MT được bảo hành 5 năm hoặc 100.000Km.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Volkswagen Touareg

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Volkswagen Touareg

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Volkswagen Touareg được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 Km  tùy điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Volkswagen Teramont

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Volkswagen Teramont

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Volkswagen Teramont được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 Km  tùy điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Volkswagen Tiguan

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Volkswagen Tiguan

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Volkswagen Tiguan được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 Km  tùy điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Volkswagen T-Cross

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Volkswagen T-Cross

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Volkswagen T-Cross được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 Km  tùy điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Volkswagen Virtus

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Volkswagen Virtus

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Volkswagen Virtus được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 Km  tùy điều kiện nào đến trước.
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Hyundai Palisade
06/10/2023 | TƯ VẤN

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Hyundai Palisade

0 (0 đánh giá)
- Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Hyundai Palisade được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến ...
Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Hyundai Custin
06/10/2023 | TƯ VẤN

Lịch bảo dưỡng định kỳ và chi phí của Hyundai Custin

0 (0 đánh giá)
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe và tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo chiếc xe của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Hyundai Custin được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến ...